Професии и специалности

 • Информация за броя свободни места в Гимназията
 • ПГХВТ „Луи Пастьор“ – презентация
 • Осигуряване на продуктова информация
 • Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
 • Климатична и вентилационна техника
 • Машини и съоръжения в хранителната промишленост
 • Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
 • Топлотехника
 • Технологичен и микробиологичен контрол
 • Производство на консерви
 • Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла
 • Производство на захар и захарни изделия
 • Стругар
 • Заварчик