НВО

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на всеки ученик)

Оценяване на изпитните работи – 17.06.2022 г. – 26.06.2022 г.

Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап – до 15.07.2022 год.