НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Оценяване на изпитните работи – 19.06.2021 г. – 27.06.2021 г.

Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап – до 15.07.2021 год.