ДЗИ


Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за допускане до ДИ за придобиване на трета степен на ПК по теория и практика

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2022 ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 18.05.2022 г., начало – 8.30 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 20.05.2022 г., начало – 8.30 ч.
Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 03.02.2022 – 18.02.2022 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 17.05.2022 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – 20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 25.08.2022 г., начало – 8.30 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 26.08.2022 г., начало – 8.30 ч.
Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 27.06.2022 – 08.07.2022 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 23.08.2022 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.09.2022 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища