ДЗИ


Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за допускане до ДИ за придобиване на трета степен на ПК по теория и практика

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2024 ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 17.05.2024 г., начало – 8.30 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 20.05.2024 г., начало – 8.30 ч.

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – теоретична част

  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 22.05.2024 г. в зала 305 от 08:30 ч.
  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 27.05.2024 г. в зала 305 от 08:30

 

- Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез ИЗПИТ – теория на професията 

  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 20.05.2024г. в зала 210 от 08:30 ч
  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 20.05.2024 г. в зала 212 от 08:30 ч.

 

- Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – практическа част

  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 30.05.2024 г. място на провеждане Работилница по хладилна и климатична техника в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09.00 ч.
  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 31.05.2024 г. място на провеждане Лаборатория по контрол на качеството на храни и напитки  в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09:00 ч.

 

- Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез ИЗПИТ – практика на професията

  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 30.05.2024 г. място на провеждане Работилница по хладилна и климатична техника в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09.00 ч.
  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 31.05.2024 г. място на провеждане Лаборатория по контрол на качеството на храни и напитки  в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09:00

 

Резултати от ЗДИППК до 3 работни дни от датата на изпита при инж. Надежда Найденова

 

Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 06.02.2024 – 21.02.2024 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 16.05.2024 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – 20.05.2024 г. – 05.06.2024 г.

 

 

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2024 ГОДИНА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 22.08.2024 г., начало – 8.30 ч.

ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 23.08.2024 г., начало – 8.30 ч.

Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 26.06.2024 – 11.07.2024 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 21.08.2024 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 04.09.2024 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища