ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 02.07.2018 – 13.07.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 24.08.2018 г.
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 28.08.2018 г., начало – 8.00 ч.
  • ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 29.08.2018 г., начало – 8.00 ч.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.09.2018 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища