ДЗИ


Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за допускане до ДИ за придобиване на трета степен на ПК по теория и практика

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2023 ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 19.05.2023 г., начало – 8.30 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 23.05.2023 г., начало – 8.30 ч.

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – теоретична част

  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 22.05.2023 г. в зала 305 от 08:30 ч.
  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 26.05.2023 г. в зала 305 от 08:30 ч.

 

- Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – теория на професията 

  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 23.05.2023 г. в зала 212 от 08:30 ч.
  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 23.05.2023 г. в зала 210 от 08:30 ч.

 

- Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – практическа част

  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 01.06.2023 г. място на провеждане Лаборатория по контрол на качеството на храни и напитки  в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09:00 ч.
  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 02.06.2023 г. място на провеждане Работилница по хладилна и климатична техника в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09.00 ч.

 

- Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – практика на професията

  • Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ дата 01.06.2023 г. място на провеждане Лаборатория по контрол на качеството на храни и напитки  в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09:00 ч.
  • Специалност „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ дата 02.06.2023 г. място на провеждане Работилница по хладилна и климатична техника в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен от 09.00 ч.

 

Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 06.02.2022 – 21.02.2023 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 18.05.2023 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – 22.05.2023 г. – 07.06.2023 г.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 24.08.2023 г., начало – 8.30 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 22.08.2023 г., начало – 8.30 ч.
Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 26.06.2023 – 07.07.2023 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 23.08.2023 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.09.2023 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища