ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ МАЙ -ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 05.03.2018 – 16.03.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 21.05.2018 г., начало – 8.00 ч.
  • ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 23.05.2018 г., начало – 8.00 ч.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.06.2018 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища