ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ МАЙ -ЮНИ 2016 ГОДИНА

Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 07.03.2016 – 18.03.2016 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 17.05.2016 г.
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 18.05.2016 г., начало – 8.00 ч.
  • ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 20.05.2016 г., начало – 8.00 ч.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.06.2016 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища