ДЗИ

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!!!
Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за допускане до ДИ за придобиване на трета степен на ПК по теория и практика

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2020 ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 20.05.2020 г., начало – 8.00 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 22.05.2020 г., начало – 8.00 ч.
Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 04.03.2020 – 17.03.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 18.05.2020 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.06.2020 г.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 27.08.2020 г., начало – 8.00 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 28.08.2020 г., начало – 8.00 ч.
Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 01.07.2020 – 14.07.2020 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 24.08.2020 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища