29
окт
2021

Обучение в електронна среда за периода 29.10. – 12.11.2021 год.

В изпълнение на заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министерството на здравеопазването, поради достигане на 14 – дневна заболеваемост към 28.10.2021 г. между 500 и 750 на 10 000 населенеие в Община Пле
Продължете четенето →