ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 год.

Специалности за учебната 2024/2025 г.

plakat_page-0001

СПЕЦИАЛНОСТ: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ - специалност с очакван недостиг на пазара на труда

СПЕЦИАЛНОСТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – дуална форма на обучение, специалност с очакван недостиг на пазара на труда

СПЕЦИАЛНОСТ: ТОПЛОТЕХНИКА - ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА - дуално обучение, с очакван недостиг на пазара на труда

СПЕЦИАЛНОСТ: ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА –  с очакван недостиг на пазара на труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График дейности по прием 2024/2025 год.

Презентация на ПГХВТ „Луи Пастьор“