ПЛАН ПРИЕМ 2022/2023 год.

СПЕЦИАЛНОСТ: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

СПЕЦИАЛНОСТ: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

Седмица на отворените врати 18.04.-22.04.2022 год.

Седмица на отворените врати 18.04.-22.04.2022 год.

СПЕЦИАЛНОСТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ - специалност с очакван недостиг на пазара на труда

СПЕЦИАЛНОСТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – специалност с очакван недостиг на пазара на труда

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

СПЕЦИАЛНОСТ: ТОПЛОТЕХНИКА - ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА - дуално обучение, с очакван недостиг на пазара на труда

СПЕЦИАЛНОСТ: ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА – дуално обучение, с очакван недостиг на пазара на труда

Нашите специалности за учебната 2021/2022 год.

Нашите специалности за учебната 2021/2022 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

График дейности по прием 2022/2023 год.

Презентация на ПГХВТ „Луи Пастьор“