Нормативни документи

 

Правилник за устройството и дейността на ПГХВТ „Луи Пастьор“

Годишен план за изпълнение на стратегията за учебната 2021 – 2022 година 

Стратегия за развитие на ПГХВТ „Луи Пастьор“ 2020 – 2024 год.

Форми на обучение за учебната 2021-2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Мерки за повишаване качеството на професионалното образование и обучение в ПГХВТ „Луи Пастьор“

Училищен учебен план СФО – Х клас

План за изпълнение на дейностите по стратегията на ПГХВТ „Луи Пастьор“ 

Правилник за дейността на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен за учебната 2020/2021 г.

Годишен план за изпълнение на стратегията на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен за учебната 2020/2021 година

Стратегия за развитие на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен 2020/2024 год.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение за учебната 2020/2021 година

Програма и мерки за повишаване качеството на професионалното образование и обучение в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021 година