ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ!

Съгласно Заповед №РД09-1028/29.04.2021 год. на министъра на образованието и науката и Заповед №РД – 01-274/29.04.2021 год. на министъра на здравеопазването,

– от 05.05.2021 год, до 14.05.2021 год. се възстановяват присъствените учебни часове за учениците от, IX, XI, XII клас.

– от 17.05.2021 год. до 28.05.2021 год. присъствено ще се обучават учениците от VIII, Х и XI клас.

Съгласно Заповед №РД09-856/09.04.2021 год. на Министъра на образованието и науката, от 12.04.2021 год, се възстановяват присъствените учебни часове за учениците от VIII, X, XI, XII клас. Обучението на учениците от IХ клас продължава от разстояние в електронна среда.
Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката, която е публикувана на сайта на МОН, обучението на учениците продължава от разстояние в електронна среда, както следва:
- За 8 – 11 клас до 02.04.2021 г.;
- за 12 клас до 07.04.2021 г.

Съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.21 г. на Министъра на здравеопазването присъствените учебни занятия са преустановени до 31.03.2021 год. Обучението от разстояние в електронна среда продължава за всички ученици от 8 – 12 клас, съгласно седмичното разписание и утвърдения график на  учебното време.

Обучение в електронна среда от 15.03.2021 – 26.03.2021 год.
На основание Заповед РД-01-90/10.03.2021 г. на Директора на РЗИ $ Плевен, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 год. учениците от 8 – 12 клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда, съгласно седмичното разписание и утвърдения график на учебното време.
На основание Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., считано от 04.01.2021 г. продължава обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици 8 – 12 клас, съгласно седмичното разписание и утвърдения график на учебното време.
Във връзка със Заповед №РД 09-3472 от 27.11 2020 год.на Министъра на образованието и науката, с която се изменя Заповед №РД09 – 2118/28.08.2020 год., коледната ваканция започва от 22.12.2020 год. до 03.01.2021 год. вкл.

На основание Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед №РД – 16-119/27.11.2020 год. на Директора на ПГХВТ „Луи Пастьор“, се преустановява присъствения образователен процес за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. За същия период обучението на учениците се осъществява в електронна среда от разстояние чрез платформата TEAMS, съгласно седмичното разписание и следния график на учебното време:

1 час – 8.00 – 8.40 ч.

2 час – 8.55 – 9.35 ч.

3 час – 9.50 – 10.30 ч. 

4 час – 10.55 – 11.40 ч.

5 час – 11.55 – 12.35 ч.

6 час – 12.50 – 13.30 ч.

7 час – 13.45 – 14.25 ч.

График за обучение на учениците в ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен за периода 23.11 – 23.12. 2020 г.

 

На основание Заповед № РД09-3172/12.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка със Заповед №РД01-275/13.11.2020 год. на РЗИ, се преустановява присъствения образователен процес за периода от 16.11.2020 г. до 22.11.2020 г.  за учениците от гимназиалния етап на образование от VІІІ до ХІІ клас. За същия период обучението на учениците се осъществява в електронна среда от разстояние чрез платформата TEAMS, съгласно седмичното разписание и следния график на учебното време:

1 час – 8.00 – 8.40 ч.

2 час – 8.55 – 9.35 ч.

3 час – 9.50 – 10.30 ч. 

4 час – 10.55 – 11.40 ч.

5 час – 11.55 – 12.35 ч.

6 час – 12.50 – 13.30 ч.

7 час – 13.45 – 14.25 ч.

 

На основание Заповед № РД09-2980/28.10.2020 г. на МОН от 12.11.2020 год., се възобновява присъственото обучение на учениците, съгласно седмичното разписание при спазване на противоепидемиологичните мерки.

На основание Заповед № РД09-2980/28.10.2020 г. на МОН за периода от 29.10.2020 г. /четвъртък/ до 11.11.2020 г. /сряда/ включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиалния етап на образование от VІІІ до ХІІ клас.

За същия период 29.10.2020 до 11.11.2020 г. обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас,  преминава от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние чрез платформата TEAMS, съгласно седмичното разписание.