ДЗИ

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!!!
Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за допускане до ДИ за придобиване на трета степен на ПК по теория и практика

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2021 ГОДИНА

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 19.05.2021 г., начало – 8.00 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 21.05.2021 г., начало – 8.00 ч.
Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 01.03.2021 – 19.03.2021 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 18.05.2021 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – 22.05.2021 г. – 06.06.2021 г.

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 26.08.2021 г., начало – 8.00 ч.
ВТОРИ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – 27.08.2021 г., начало – 8.00 ч.
Подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити – 01.07.2021 – 16.07.2021 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавните зрелостни изпити – до 23.08.2021 г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.09.2021 г.
На всички зрелостници пожелаваме УСПЕХ!

Към МОН – Заповед на Министъра на МОН

Рейтингова система на висшите училища