Делегиран бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен

Касово изпълнение на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен към 31.03.2024 год.

Бюджет 2024 г.

Отчет годишен бюджет 2023 г.

Касово изпълнение на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен към 30.09.2023 г.

Касово изпълнение на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен към 30.06.2023 год.  

Касово изпълнение на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – гр. Плевен към 31.03.2023 год.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 31.12.2022 год.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 30.09.2022 год.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 30.06.2022 год.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчет годишен бюджет 2021 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ за 2021 година