Делегиран бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ – Плевен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчет годишен бюджет 2021 год.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 31.12.2021 год.

Информация за касовото изпълнение на делегирания бюджет към 30.09.2021 год.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 30.06.2021 год.

Бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ за 2021 година

 

Информация за изпълнение на делегирания бюджет  на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 31.03.2021 год.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 31.12.2020 год.

Баланс на бюджета на ПГХВТ „Луи Пастьор“

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 30.09.2020 год.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 30.06.2020 год.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 31.03.2020 год.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГХВТ „Луи Пастьор“ към 31.12.2019 год.