09
апр
2021

Присъствени учебни часове за учениците от VIII, X, XI, XII клас от 12.04.2021 г.

Съгласно Заповед №РД09-856/09.04.2021 год. на Министъра на образованието и науката, от 12.04.2021 год, се възстановяват присъствените учебни часове за учениците от VIII, X, XI, XII клас. Обучението на учениците от IХ клас продължава от разстояние в електронна среда.
Продължете четенето →