24
мар
2021

Съгласно Заповед № РД-01-173/18.03.21 г. на Министъра на здравеопазването присъствените учебни занятия са преустановени до 31.03.2021 год. Обучението от разстояние в електронна среда продължава за всички ученици от 8 – 12 клас, съгласно седмичното разписание и утвърдения график на  уч
Продължете четенето →