02
яну
2021

Обучение в електронна среда от 4.01.2021 год.

На основание Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., считано от 04.01.2021 г. продължава обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици 8 – 12 клас, съгласно седмичното разписани
Продължете четенето →