26
яну
2019

Прекратяване на учебния процес, считано от 28.01.2019 год. до 05.02.2019 год.

Ha oснование Заповед №РД 01 – 35 от 25.01.2019 год. на Директора на РЗИ – Плевен за обявяване на епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Плевен, се прекратяват учебните занятия, считано от 28.01.2019 год. до 04.02.2019 год.
Продължете четенето →