Професии и специалности

  • Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
  • Климатична и вентилационна техника
  • Машини и съоръжения в хранителната промишленост
  • Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
  • Технологичен и микробиологичен контрол
  • Производство на консерви
  • Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла
  • Производство на захар и захарни изделия
  • Стругар
  • Заварчик