Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b41

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.


 

СПЕЦИАЛНОСТ: ТОПЛОТЕХНИКА – ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА,

ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА 

img_20230404_130546

img_20230404_131212

img_20230404_131316

img_20230404_131334

img_20230404_131511

img_20230404_131541

img_20230404_131702

img_20230404_132132

img_20230404_134843


СПЕЦИАЛНОСТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ 

img_20230404_131125

img_20230404_131127

img_20230404_131357

img_20230404_131411

img_20230404_131414

img_20230404_131426

img_20230404_131439

img_20230404_131905

img_20230404_131907